Chi tiết

Thẻ Khách Hàng


Để có sự kết nối giữa khách hàng và doanh nghiệp cty phát hành hai loại thẻ 

- Thẻ Khách hàng VIP Và thẻ Khách hàng thân thiết 

Thẻ được áp dụng từ ngày 08/07/2018 Trên tất cả các hệ thống cửa hàng giày đông thịnh

Các bài viết khác