Giày da nam nữ thời trang,Giày công sở,Giày dự tiệc,Giày đi chơi.

Chi tiết

Giày Đông Thịnh tham gia đồng hành chương trình Hàng Việt Về Nông Thôn


LICH TRÌNH HVVNT (DỰ KIẾN)

Từ 8 – 12/2016

  1. 1.      Thị trường miền Nam

STT

QUÝ

THỜI GIAN

TỈNH

HUYỆN

1

 

II

20 – 22/6/2016

Đồng Tháp

Lấp Vò

2

24 – 26/6/2016

Châu Thành

3

III

 

18 – 20/7/2016

Bến Tre

Chợ Lách

4

22 – 24/7/2016

Mỏ Cày Bắc

5

08 – 10/8/2016

Vũng Tàu

 

6

12 – 14/8/2016

 

7

22 – 24/8/2016

Tiền Giang

Gò Công

8

26 – 28/8/2016

Châu Thành

9

09 – 11/9/2016

Đồng Tháp

TX. Hồng Ngự

10

13 – 15/9/2016

Thanh Bình

11

26 – 28/9/2016

Vũng Tàu

Đất Đỏ

12

30/9 – 02/10/2016

Châu Đức

13

10 – 12/10/2016

Đồng Nai

Long Khánh

14

14 – 16/10/2016

Thống Nhất

15

24 – 26/10/2016

Bình Phước

Phước Long

16

28 – 30/10/2016

Bù Đăng

17

IV

07 – 09/11/2016

Hậu Giang

Long Mỹ

18

11 – 13/11/2016

TX Ngã 7

19

21 – 23/11/2016

Vĩnh Long

Trà Ôn

20

25 – 27/11/2016

Vũng Liêm

21

05 – 07/12/2016

Cà Mau

Phú Tân

22

09 – 11/12/2016

Đầm Dơi

23

16 – 18/12/2016

Bạc Liêu

Phước Long

24

20 – 22/12/2016

Hồng Dân

 

  1. 2.      Thị trường miền Bắc

STT

QUÝ

THỜI GIAN

TỈNH

HUYỆN

1

III

09/2016

Quảng Ninh

Binh Liêu

2

09/2016

Tiên Yên

3

09/2016

Ba Chẽ

4

09/2016

Hoành Bố

5

IV

10/2016

Hải Phòng

Tiên Lãng

6

10/2016

Vĩnh Bảo

7

10/2016

An Lão

8

10/2016

Thủy Nguyên