Chi tiết

Giày Đông Thịnh tham gia đồng hành chương trình Hàng Việt Về Nông Thôn


LICH TRÌNH HVVNT (DỰ KIẾN)

Từ 8 – 12/2016

  1. 1.      Thị trường miền Nam

STT

QUÝ

THỜI GIAN

TỈNH

HUYỆN

1

 

II

20 – 22/6/2016

Đồng Tháp

Lấp Vò

2

24 – 26/6/2016

Châu Thành

3

III

 

18 – 20/7/2016

Bến Tre

Chợ Lách

4

22 – 24/7/2016

Mỏ Cày Bắc

5

08 – 10/8/2016

Vũng Tàu

 

6

12 – 14/8/2016

 

7

22 – 24/8/2016

Tiền Giang

Gò Công

8

26 – 28/8/2016

Châu Thành

9

09 – 11/9/2016

Đồng Tháp

TX. Hồng Ngự

10

13 – 15/9/2016

Thanh Bình

11

26 – 28/9/2016

Vũng Tàu

Đất Đỏ

12

30/9 – 02/10/2016

Châu Đức

13

10 – 12/10/2016

Đồng Nai

Long Khánh

14

14 – 16/10/2016

Thống Nhất

15

24 – 26/10/2016

Bình Phước

Phước Long

16

28 – 30/10/2016

Bù Đăng

17

IV

07 – 09/11/2016

Hậu Giang

Long Mỹ

18

11 – 13/11/2016

TX Ngã 7

19

21 – 23/11/2016

Vĩnh Long

Trà Ôn

20

25 – 27/11/2016

Vũng Liêm

21

05 – 07/12/2016

Cà Mau

Phú Tân

22

09 – 11/12/2016

Đầm Dơi

23

16 – 18/12/2016

Bạc Liêu

Phước Long

24

20 – 22/12/2016

Hồng Dân

 

  1. 2.      Thị trường miền Bắc

STT

QUÝ

THỜI GIAN

TỈNH

HUYỆN

1

III

09/2016

Quảng Ninh

Binh Liêu

2

09/2016

Tiên Yên

3

09/2016

Ba Chẽ

4

09/2016

Hoành Bố

5

IV

10/2016

Hải Phòng

Tiên Lãng

6

10/2016

Vĩnh Bảo

7

10/2016

An Lão

8

10/2016

Thủy Nguyên